LİSANSÜSTÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU ve KAYIT ADIMLARI

1. Aşama: ONLINE BAŞVURU
Uluslararası Öğrenciler için Lisansüstü başvuruları(Yüksek Lisans veya Doktora) online olarak http://yobsis.ibu.edu.tr/ul web adresinden gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler kişisel - eğitim bilgilerini girerek ve gerekli dosyalarını sisteme yükleyerek başvurularını tamamlamaktadırlar. (2022 - 2023 Eğitim Yılı Güz Dönemi başvuruları devam etmektedir).
Başvuru Esasları
-Yalnızca uluslararası öğrenci adayı statüsünde olanlar Uluslararası Lisansüstü başvuru süreçlerine dahil olabilirler.
-Uluslararası öğrenci adayları tüm yıl boyunca lisansüstü programlara başvuru yapabilmektedirler. Eğitim / Öğretim dönemi başladıktan sonra yapılan başvurular bir sonraki Eğitim / Öğretim dönemi için değerlendirilecektir.
-Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların lisans derecesine sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına; Diş Hekimliği (5 yıl) mezunları, Tıp (6 yıl) mezunları ve bir yüksek lisans programını tamamlamış olan adaylar başvurabilir.
- Uluslararası öğrenci adaylarının Yüksek Lisans ve Doktora programları için başvuru sırasında uluslararası bir sınav veya dil belgesi yükleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak öğrenciler; programlarının eğitim dili ile ilgili Üniversitemizce kabul edilen bir dil yeterlilik belgesini asıl kayıt esnasında sunmalılardır. Lisansüstü TÖMER ve Dil Yeterlilik ile bilgi almak için tıklayın
Online Başvuru Sistemi ile ilgili Açıklamalar
Online başvurusu esnasında dijital olarak aşağıdaki belgelerin yüklenmesi gerekmektedir:
-Pasaport veya Kimlik -Vesikalık Fotoğraf -Lisans Diploması (Türkçe veya İngilizce) -Lisans Transkripti (Türkçe veya İngilizce) -Doktora adayları için Yüksek Lisans Diploması -Doktora adayları için Yüksek Lisans Transkripti
Yalnızca 1 programa başvuru yapılabilmektedir.
2. Aşama: BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvurular başvuru süresi boyunca Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından değerlendirilmekte olup ayrıca bir değerlendirme dönemi bulunmamaktadır.
Lisansüstü programlar için belirlenmiş bir öğrenci kontenjanı bulunmamaktadır. Kabul edilmesi planlanan muhtemel uluslararası öğrenci sayısı Anabilim Dalı Başkanlığı ve Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Adayların, başvuru yapmadan önce anabilim dalı başkanı veya birlikte çalışmak istedikleri potansiyel danışman ile iletişime geçmeleri tavsiye edilir.
3. Aşama: SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Değerlendirmeler; başvuru süresi boyunca mevcut başvurular göz önüne alınarak yapıldığından dolayı başvuru sonuçları topluca açıklanmayıp adaylara tek tek bildirilmektedir. Bu sebepten ötürü erken tarihte başvuru yapan bir adayın sonucu daha geç arihte başvuru yapan farklı bir adayın sonucundan daha önce açıklanabilmektedir. Başvuru sonuçları; adayların başvuru sırasında girmiş oldukları e-posta adreslerine gönderilmektedir. Ayrıca adaylar http://yobsis.ibu.edu.tr/ul web adresi üzerinden e-posta adreslerini kullanarak güncel başvuru sonuçlarını takip edebilmektedirler.
Bir programa yerleşemeye hak kazanan adaylara kabul mektupları e-posta ile gönderilmektedir. Ayrıca adaylar başvuru sonuç ekranından kabul mektuplarını görüntüleyebilmekte ve indirebilmektedir. Kabul mektupları doğrulama koduna ve kare koduna sahiptir; bu sayede Elçilikler kabul mektuplarını üniversitemiz resmi web sitesi üzerinden doğrulayabilmektedir.
4. Aşama: ONLiNE ÖN KAYIT
Üniversitemiz lisansüstü programlarına yerleşmeye hak kazanan adaylar sistemde belirtilen online ön kayıt tarihleri süresince pasaport numaraları ile sisteme giriş yaparak online ön kayıtlarını tamamlamayabilmektedirler.
İkili anlaşmalar haricinde harç ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Online ön kayıtlardan önce adaylar, yerleştirildikleri programa ait 1. yarıyıl harç ödemelerini web sitemizde belirtilen Üniversitemiz banka hesabına Havale, EFT veya SWIFT yöntemiyle gerçekleştirmelilerdir. Dekontun açıklama kısmında adayın "adı, soyadı ve yerleştirildiği program" yer almalıdır.
Üniversitemiz Harç ücreti ödemeleri için Banka Hesap Bilgileri (Başvuru ücreti ödemeleri için kullanmayınız): Banka Adı: T.C. Ziraat Bankası Türk Lirası IBAN: TR 9400 0100 2564 9040 5510 5006
Online ön kayıt esnasında adaylardan sisteme 1 adet belge yüklemeleri istenmektedir: Yerleştirilen programa ait 1. dönem harç ücretinin yatırıldığını gösteren Banka Dekontu (Zorunlu) (Açıklama kısmında" Ad, Soyad ve Program" yer almalıdır)
Online ön kayıtlar kesin kayıt niteleğinde olmayıp online ön kaydını gerçekleştiren ancak kesin kaydını tamamlamayan adaylar öğrencilik hakkına sahip olamamaktadırlar.
5. Aşama: KESİN KAYIT
Online ön kaydını tamamlayan adaylar web sitemizde belirtilen tarihe kadar Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne gerekli belgelerini teslim ederek kesin kayıtlarını gerçekleştirmekte ve Üniversitemiz öğrencisi olmaya hak kazanmaktadırlar.
Kesin kayıt için gerekli olan belgeler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne< şahsen veya posta yoluyla (e-posta ile değil) teslim edilebilmektedir.
-Kesin kayıt için gerekli olan Belgeler: -Pasaport veya kimlik: Aslının onaylı sureti: (Aslı Türkçe veya İngilizce değil ise onaylı tercümesi) -4 adet Vesikalık Fotoğraf -Lisans diploması: Aslının onaylı sureti (Aslı Türkçe veya İngilizce değil ise onaylı tercümesi) -Lisans Transkripti: Aslının onaylı sureti (Türkçe ve İngilizce değil ise onaylı tercümesi) -Harç Ücreti Banka Dekontu: Adayın yerleşmeye hak kazandığı programın 1. yarıyıl harcı tutarında olmalı ve açıklama kısmında adayın "Adı, soyadı, programı" yazmalıdır. (Harç ücretleri için tıklayın) -Doktora Adayları için Yüksek Lisans diploması: Aslının onaylı sureti (Aslı Türkçe veya İngilizce değil ise onaylı tercümesi) -Doktora Adayları için Yüksek Lisans Transkripti: Aslının onaylı sureti (Türkçe ve İngilizce değil ise onaylı tercümesi) (Lise diplomasında başarı puanı yer alıyorsa teslimi zorunlu değildir)
Adres: BAİBÜ Gölköy Yerleşkesi Öğrenci Merkezi Kat: 1 E-Posta: internationalibu.edu.tr Tel: +90 374 254 10 00  
Top