LİSANSÜSTÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TÖMER VE DİL YETERLİLİK

TÖMER ve Dil Yeterlilik Şartları
Lisansüstü bir programa yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin eğitime başlayabilmeleri için yerleştirildikleri programın eğitim dili yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir. Üniversitemiz tarafından kabul edilen dil yeterlilik belgesi bulunmayan, hazırlık sınıfı muafiyet şartlarını taşımayan ya da Üniversitemizde uygulanan Dil Muafiyet sınavında başarılı olamayan öğrenciler üniversitemiz bünyesinde; Türkçe programlar için "Türkçe Hazırlık", İngilizce programlar için "İngilizce Hazırlık" eğitimi almaktadırlar.
Eğitim Dili Türkçe olan bir Programa Yerleşmeye Hak Kazanan Öğrenciler
Hangi Öğrenciler için Türkçe Hazırlık Sınıfı Zorunlu Değildir? (Aşağıdaki şartlardan en az birine sahip olmak yeterlidir)
-Üniversitemizin ya da Türkiye'deki diğer üniversitelerin düzenlediği Türkçe Yeterlilik Sınavları kapsamında en az B2 seviyesinde Türkçe yeterlilik belgesi olan öğrenciler.
-Eğitim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programından (Lisans veya Yüksek Lisans) mezun olan öğrenciler
-Eğitim dili İngilizce programlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler
Hangi Öğrenciler için Türkçe Hazırlık Sınıfı Zorunludur?
-Yukarıdaki şartların hiçbirini sağlamayan öğrenciler
TÖMER ve Türkçe Yeterlilik ile ilgili Açıklamalar
-Türkçe dil yeterliliğine sahip olmayan öğrenciler B2 seviyesine sahip olmadıkça Üniversitemizde 1(bir) yıl süresince Türkçe hazırlık eğitimi almakla yükümlüdürler. Öğrenciler 1(bir) yılın sonunda en az B2 seviyesine sahip olmalıdır.
-Türkçe Yeterlilik sınavlarına girmek ya da Türkçe Hazırlık sınıfına kayıt yaptırmak için BAİBÜ TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi) (http://tomer.ibu.edu.tr) ile iletişime geçiniz
-Türkçe Hazırlık sınıfından muaf olan öğrenciler, talep etmeleri durumunda Türkçe hazırlık eğitimi görebilmektedirler.
Eğitim Dili İngilizce olan bir Programa Yerleşmeye Hak Kazanan Öğrenciler
Hangi Öğrenciler için İngilizce Hazırlık Sınıfı Zorunlu değildir? (Aşağıdaki şartlardan en az birine sahip olmak yeterlidir)
-Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu (http://yabancidiller.ibu.edu.tr) tarafından gerçekleştirilen İngilizce Yerleştirme Sınavı'ndan; Doktora programları için en az 60 puan, Yüksek Lisans programları için en az 50 puan alan öğrenciler.
-ÖSYM (Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi) (http://osym.gov.tr) tarafından düzenlenen İngilizce Tespit Sınavlarının herhangi birinden; Doktora programları için en az 60 puan, Yüksek Lisans programları için en az 50 puan alan öğrenciler
-Resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşı öğrenciler
-Eğitim dili İngilizce olan bir yükseköğrenim programından (Lisans veya Yüksek Lisans) mezun olan öğrenciler
Hangi Öğrenciler için İngilizce Hazırlık Sınıfı Zorunludur?
-Yukarıdaki şartların hiçbirini sağlamayan öğrenciler
İngilizce Yeterlilik ile ilgili Açıklamalar
-İngilizce Dil Yeterliliğine sahip olmayan öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfında en fazla 2 yarıyıl boyunca eğitim görebilmektedirler.
-İngilzce Tespit sınavlarına girmek ya da İngilzce Hazırlık sınıfına kayıt yaptırmak için BAİBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (http://yabancidiller.ibu.edu.tr) ile iletişime geçiniz.
Adres: BAİBÜ Gölköy Yerleşkesi Öğrenci Merkezi Kat: 1 E-Posta: internationalibu.edu.tr Tel: +90 374 254 10 00  
Top